JUDr. Petr Knap

nar. 1949, advokát od 1993 zapsán u ČAK č. reg. 3210

 • PF UK Praha
 • postgraduál UK "Právo v podnikání"
 • dlouholetá praxe v cestovním ruchu a státní správě
 • zaměření obchodní smluvní právo, korporátní právo

Ochrana osobních údajů

Ing. Dana Kozáková

nar. 1960, asistentka Advokátní kanceláře

 • VŠ Báňská - fakulta ekonomická
 • praxe v ekonomickém útvaru podniku
 • praxe ve státní správě - živnosti

Spolupracující advokáti:

Mgr. Markéta Komárková Knapová, advokát od 2008 zapsaná u ČAK č. reg. 11798
http://www.advokat-mkk.cz

 • Zaměření: občanské právo, rodinné právo, registrované partnerství, obchodní právo, trestní právo
 • správní řízení, přestupky, dopravní nehody
 • Telefon:   +420 312 242 022,  Mobil: +420 602 153 477

JUDr. Lucie Hrdá, advokát od 2008 zapsaná u ČAK č. reg. 11778
http://www.hrda.cz

 • Zaměření: trestní právo, rodinné právo, občanské právo
 • Telefon: +420 777 273 601